สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมชี้แจงประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET

 

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET ในวันที่ 21  มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งมีประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET เข้าร่วมประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สทศ. จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระดับ ป.6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับ ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยศูนย์สอบ สพป.ยโสธร เขต 1 รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อปท. เอกชน และปริยัติธรรม ซึ่งมีสนามสอบระดับ ป.6 จำนวน 21 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 3,041 คน ระดับ ม.3 จำนวน 17 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 1,319 คน