วันครู ประจำปี 2562 สพป.ปัตตานี เขต 1

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดย นายไกรศร วิศิฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอรุนี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งภาคเช้าเป็นพิธีทางศาสนาพุทธ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ – สามเณร และพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี และต่อด้วยพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี