งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ด้วยการบริหารงานโดย นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวรายงานว่า MOE CUP ครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้ง 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 328 ทีม แบ่งเป็น สังกัด สพฐ. จำนวน 117 ทีม สังกัด กศน. จำนวน 16 ทีม สังกัด อาชีวะ จำนวน 4 ทีม และสังกัด สช. จำนวน 191 ทีม จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) วอลเลย์บอล (ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) และฟุตซอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี) ซึ่งจัดการแข่งขัน ระดับจังหวัด จัดแข่งขันโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (จังหวัดปัตตานี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (จังหวัดนราธิวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (จังหวัดสตูล) ระดับชายแดนภาคใต้ รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยเกียรติยศและรางวัลจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เริ่มการแข่งขันระดับจังหวัด วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาแต่ละจังหวัด เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดใช้แดนพักใต้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และพิธีปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดใช้แดนภาคใต้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

ซึ่งงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดงานครั้งนี้ ว่ากระทรวงศึกษาธิการ จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนา ทักษะกีฬาเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมการออกกำลังกายทและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เติมพลังบวกให้นักเรียน นักศึกษา ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความรักความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด อบายมุข สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเติมฝันสู่เส้นทางอาชีพทางการกีฬาในอนาคต

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพหรมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในงานแถลงข่าว อีกทั้งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยม ในเขต จชต. ผู้บริหารด้านการศึกษา อาทิ สังกัด สพฐ. /กศน. /สช. /อาชีวะ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี