สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ คณะบุคลากรในสังกัดร่วมการประชุม รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  ผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนท์ จากสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ นำสู่การพัฒนาการจัดการเรียน  การสอน พัฒนาการศึกษาต่อไป