สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและข้าราชการในกลุ่ม เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จังหวัดลพบุรี จึงได้กำหนดจัดพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี อาทิ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สวมเครื่องแบบปกติขาว และประชาชนแต่งกายสุภาพ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี เพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)