สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมงานต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงช่วยสร้างทัศนคดีที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด