สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกิจกรรม “T-BAC สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน”

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จัดโครงการ “T-BAC สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชนสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน และโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ พร้อมได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ กิจกรรม ๓ ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักวิชาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เปิดเรียนหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ให้กับนักศึกษา เพื่อบริการให้กับชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เช่น กิจกรรม Fix it center ของแผนกช่างยนต์ และกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า..ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น