บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

วันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑