ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง) ซึ่งเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑