ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในการรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 )

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมคณะรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บุคลากรในสังกัด สพป.นค.1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สำหรับวันนี้ได้แก่นักเรียนโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด