กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ปัตตานี เขต 1 “จัดกิจกรรมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship)”

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยมีนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม ร่วมระดมความคิดและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)เพื่อจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน