ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยนางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพักเก่า สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562