รองผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดี นายเดช  ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการภาค 18 ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Sutee Deethaisong
Latest posts by Sutee Deethaisong (see all)