บรรยายกาศ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์

การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์