ผอ.สพม.แพร่ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfizer

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงหมาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่