ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2021/ 2022 ของรัฐบาลโมร็อกโก

ด้วย สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขึ้นสูง เทคนิค และวิชาชีพ ของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/ 2022 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่