สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการสำคัญ ๆ ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ