ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย ยากจน ขาดแคลน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยทีมฉก.ชน.สพป. พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุวาตภัยบ้านเรือนพังเสียหาย และยากจนขาดแคลน 2 ราย คือ ด.ช.นาวา เจสะขา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ด.ญ.อริสรา บุญเครือพวง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพคงทนถาวร โดยมีนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือและคณะครู ผู้นำชุมชน ประสานงานการช่วยเหลือนักเรียน