สพป.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันโควิด -19

วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภุเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง ณ อาคาร X Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต สนามบินภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต