สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดกิจกรรม “รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓, ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินกิจกรรม    “รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา” โดยมี ดร.ปิยพงศ์  สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ สพป.กส. ๓ โดยทำการคัดแยกขยะ 3Rs (ลดการใช้,ใช้ซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่) ในการใช้เอกสารสำนักงาน, การจัดการวัสดุอุปกรณ์-ภาชนะ ในการจัดประชุมฯ,ดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา,บริเวณอาคาร สิ่งแวดล้อม โดยรอบ ฯลฯ โดยบุคลากรในสังกัด ให้ความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน …