ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนาม๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปลัดกระทรวงพลังงาน และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ตึกสันติไมตรี