ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2561

19 ม.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินการสอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (IslamicNationalEducational Test : I-Net) ปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนในสังกัดที่กำหนดให้เป็นสนามสอบ I-NET การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลางและตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์ตาดีกา

 

ภาพ/ข่าว         มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน           ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th