ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วยผอ.สพท.และรองผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครู ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference)ในช่องทาง Youtube,Facebook PTN1 CHANNEL ออกอากาศ ณ ห้องสตูดิโอ สพป.ปัตตานี เขต 1