สพป.นครพนม เขต ๑ รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ รับรายงานตัวพร้อมกับให้โอวาทการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.นครพนม เขต ๑ โดยมี นางสาวสถาพร แก้วเคน รก.ผอ.กลุ่มบุคคลฯ และคณะ เพิ่มเติมในกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน