สพป.สร.1 สร้างงความเข้าใจและมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

     วันที่  25  ตุลาคม  2564  (เวลาประมาณ 10.30 น.)  สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติ  เกี่ยวกับแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ การรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม  ผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  รอง ผอ. เขตพื้นที่  ผอ. กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  และศึกษานิเทศก์