สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.หนองคาย เขต 1

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http:/www.nkedu1.go.th/streaming ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อแจ้งข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมกันจำนวนมาก โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา สพป.นค.1 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด