ผอ.สพป.ชัยนาท กำกับดูแลและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สสวท.) รอบ2

วันที่ 19 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กำกับดูแลและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สสวท.) รอบ2 ภาคเช้าวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จำนวน 2 คน ภาคบ่าย วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท การดำเนินการเป็นไปดัวยความเรียบร้อย