การยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร เป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยา อำเภอมัญจาคีรี