++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 39 /2564++

^^^วันพุธ ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 07.30 น. นางเกล็ดดาว  สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ  ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน