สพม.แพร่ ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 และประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่จัดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุม และในการนี้ ผู้บริหาร สพม.แพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่