สพป.ภูเก็ต นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ออกนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid – 19)  ณ โรงเรียนบ้านบางทอง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)  และโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)