สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กับทางจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น 2 โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดหนองคายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) อย่างเคร่งครัด