สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด