ประชุมทางไกลเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Z00M ครั้งที่ 4/2564 และ ส่งมอบรางวัล EGat Green Learning Award 2020

วันที่่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Z00M ครั้งที่ 4/2564 และ ส่งมอบรางวัล EGat Green Learning Award 2020 ให้กับ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และ นาย วิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เข้ารับรางวัลลระดับประเทศ โดยมีผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 118 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัล EGat Green Learning Award 2020 การันตีในการเป็นโรงเรียนคุณภาพ ที่มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้และร่วมบูรณาเชื่องโยงองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนในสถานศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ซึ่งมีการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 484 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1