สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบทางไกล  VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท