สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และนางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จากคุรุสภา