สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4