หนองบัวลำภู เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับ ดี

เช้าวันนี้ 26 กันยายน  2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จังหวัดนครปฐม  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”คุณสมบัติสำคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ” ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 และในวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับดี ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายจำนงค์  ป้องพรมมา และนายวรรณชัย  บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาและรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับดี ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1