โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อคส.ยุค Thailand 4.0”

ด้วยองค์การคลังสินค้า ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อคส.ยุค Thailand 4.0” สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “อคส.ยุคThailand4.0”