สพม.กาฬสินธ์ุ โดยนายทวี ทะนอก ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ โดยภาคเช้าลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง และภาคบ่าย ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ