ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

23 ม.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน และได้ร่วมพิธีมอบหนังสือห้องสมุดแก่โรงเรียนที่ผลการสอบวัดภาษาไทยชั้น ป.1 – ป. 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดคุณภาพ รุ่นที่ 2 ที่มีผลการพัฒนาและไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงในการสอบวัดภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนประจำปีการศึกษา 2561 และสมควรได้รับรางวัลเป็นหนังสือส่งเสริมพัฒนานักเรียนในกิจกรรมห้องสมุด จำนวน 20 โรงเรียน ซึ่ง สพป.ปัตตานี เขต 3 มีโรงเรียนที่ได้รับหนังสือดังกล่าว จำนวน 4 โรง ได้แก่ บ้านโตะบาลา บ้านละอาร์ บ้านปายอ และบ้านป่าม่วง ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ภาพ            ประชาสัมพันธ์ จชต.
ข่าว            มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน        ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th