ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒