สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดงานวันครูประจำปี 2562

+

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ภายใต้คำขวัญวันครู ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ” ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ” พร้อมทั้งได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณครูผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป