สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ชลบุรี เขต 1 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำโดยนายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  ชลบุรี   ระยอง) นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สพป.ระยอง เขต 1