โครงการ Chevron Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับทางวิชาการ ตอน “การยกระดับคะแนน O-NET และการวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสกลนคร ตามโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการ จาก 12 โรงเรียน 5 จังหวัด ตัวแทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคและการศึกษาเพื่อวิชาชีพ ซึ่งต้องได้รับการปูพื้นฐานตั้งแต่เยาว์วัย จะทำให้เยาวชนของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ คุณบิล สเตราด์ และคุณมาโกโตะ โยชิดะ จากสหรัฐอเมริกา จากวิทยาลัยครูมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย