ผอ.สพป.มส 1 ร่วมประชุม Video Conference ผอ.สพป..ทั่วประเทศ

^^วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน /ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน