ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรายงานการจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพีระ รัตนวิจิตร นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลาธิการ กพฐ. ทั้งนี้ยังมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี