สพป.มส.1 ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2564

วันจันทร์ ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำโดย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รอง.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน,นางนงคราญ บัวระหงษ์และนายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนขุนยวม//รองอรรถพล ชุมพู,ศน.นงคราญ บัวระหงษ์ ภาพข่าว//ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน