สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายศุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ