ผอ.สพม.แพร่ ร่วม ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัด   บึงกาฬ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยท่านสุทธิชัย  จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยท่านอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน